joi, 31 decembrie 2015

Jocul mastilor de la Palanca

CEATA URSILOR DIN ASAU

CEATA URSILOR DIN ASAU

CAIUTII DIN BRATILA

CAIUTII DIN BRATILA

IROZII DIN DARMANESTI

sâmbătă, 12 decembrie 2015

Euro 2016: România în grupa A alături de Franța, Albania și Elveția


Meciul de deschidere: 10 iunie 2016, ora 22,00 ”Stade de France” din Saint-Denis: Franța - România

Meciul de deschidere: 10 iunie 2016, ora 22,00 ”Stade de France” din Saint-Denis: Franța - România

15 iunie 2016, ora 22,00 stadionul ”Parc des Princes”: Elveția - România

19 iunie 2016, ora 22,00, Lyon: Albania - România


marți, 27 octombrie 2015

O companie rusă a patentat țigla cu baterii solare integrate

Firma a început deja fabricarea ”țiglei solare” în apropierea orașului Anapa, iar țigla cu elemente solare integrate, montată pe acoperișul unei case de lângă Anapa, a început să genereze primii kilowați autonomi de energie electrică.
Țigla cu celule fotoelectrice de origine rusă costă de 3-4 ori mai ieftin decât omologii străini, prin urmare, interesul față de produsele firmei și-au manifestat reprezentanții comunităților de afaceri din Germania, Canada și China.
Autorii invenției planifică să obțină încă un brevet pentru țigla în care fotocelula va permite nu numai de a genera energie electrică, dar și de a produce energia necesară pentru încălzirea apei de la robinet.
Acoperișurile solare sunt protejate de zăpadă, grindină, frunziș, murdărie. Pentru a face acest lucru, după cum informează site-ul Energosovet, de-a lungul coamei acoperișului, în locul unde sunt montate celulele fotoelectrice, se montează un tub perforat, prin care în timpul iernii se dă apa caldă, care topește zăpadă și zăpadă îngrămădită alunecă de pe acoperiș. Astfel zona ”solară” este eliberată de zăpadă și celulele solare se expun luminii și încep să genereze energie electrică. În același fel țigla este curățată de noroi și frunze în timpul verii, dar cu apă rece.

Sursa: recyclemag.ru; ecology.md

marți, 13 octombrie 2015

Poșta din Singapore livrează prima scrisoare cu o dronă

Poșta din Singapore livrează prima scrisoare cu o dronă
SingPost, serviciul public de poștă din Singapore este prima instituție de acest fel care a efectuat o livrare aeriană de probă pentru o expediție folosind o dronă.
Acest serviciu poate fi utilizat pentru expediții de până la 500 grame greutate și pe o distanță de 2.3 km, la o altitudine de 45 metri.
Zborul de probă a avut loc între Lorong Halus și Pulau Ubin pe o distanță de 2km și a transportat o scrisoare și un tricou.

Sursa: http://blogdetehnologie.ro

vineri, 19 iunie 2015

LECTIA DE CURAJ A ISLANDEI POATE FI MODEL PENTRU ROMANIA


NOUL TARIF ORAR AL ZILIERILOR

NOUL TARIF ORAR AL ZILIERILOR


În Monitorul Oficial nr. 192/19 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 18/7 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Conform legii, zilierul este persoana fizică, cetățean român sau străin, care are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații. O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.
Prin excepție, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitatea ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

De asemenea, lucrătorii minori (minim 15 ani și maxim 18 ani), desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.
Conform legii zilierii sunt remunerați pe baza negocierii directe cu beneficiarii pentru activitățile necalificate cu caracter ocazional pe care le îndeplinesc.
Zilierii reprezintă lucrătorii care nu datorează contribuții sociale obligatorii; nici beneficiarii lucrărilor cu aceștia nu datorează statului contribuții sociale obligatorii.
De la 1 ianuarie 2015, zilierii sunt remunerați în funcție de salariul minim brut.
Concret, Legea nr. 52/2011 menționează: ”Cuantumul remunerației brute orare stabilitate de părți nu poate fi mai mic decât valoarea pe oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

De la 1 iulie 2015 se va mari și salariul minim pe economie, lucru care determină automat majorarea remunerațiilor pentru zilieri. Salariul va crește de la 975 de lei la 1050 de lei. Așadar, de la 1 iulie 2015, pentru o medie de 170 de ore lucrate pe luna, vom avea o valoare de 6,2 lei pe ora.

Zilierii pot munci maxim 12 ore ca durată zilnică și maxim 90 de zile pe an.
Plata zilierilor se realizează la finalul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în registru de către zilieri și de către beneficiar.
Plata zilierilor se poate efectua și la finalul săptămânii sau la finalul perioadei de desfășurare a activității. În acest caz, între zilieri și beneficiari se întocmește un acord exprimat în scris de către ambele parți. Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.

Beneficiarul lucrării are obligația calculării și reținerii impozitului pe venituri din salarii la data fiecărei plați a remunerației brute zilnice, iar plata către bugetul de stat se efectuează până în data de 25 a lunii următoare celei în care se plătesc veniturile.

Beneficiarii lucrărilor efectuate de zilieri vor putea fi sancționați cu amendă astfel:

-6000 de lei pentru beneficiarii lucrărilor care nu respectă momentul plații remunerației zilierilor;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri cu durata zilnică de executare a activității mai mare de 12 ore și mai mare de 6 ore pentru zilierii minori cu capacitate de muncă;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate într-un an calendaristic;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri care să presteze activitate în beneficiul unui terț;
-10.000 de lei dacă acordă zilierilor remunerație mai mică decât valoarea pe oră a salariului minim;
-între 10.000 - 20.000 de lei dacă folosesc zilieri pentru alte activități decât cele prevăzute de lege.

Beneficiarul lucrărilor cu zilieri este obligat să țină o evidență într-un registru numit ”REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR” care trebuie să conțină următoarele elemente:

1.Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz;
2.CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului;
3.Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfășoare activitatea;
4.În coloana 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri;
5.În coloana 2 - Data de desfășurare a activității - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului;
6.În coloana 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului;
7.În coloana 4 - Actul de identitate și CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia și codul numeric personal din actul de identitate al zilierului;
8.În coloana 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe proprie răspundere ca starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității;
9.În coloana 6 - Semnătura zilierului la începerea activității, după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității și după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă;
10.În coloana 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității - se va trece explicit activitatea din CAEN și locul unde se desfășoară activitatea zilierului (ferma, gradina, pădure etc.);
11.În coloana 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi;
12.În coloana 9 - Remunerația brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părți;
13.În coloana 10 - Remunerația netă plătită - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, după scăderea impozitului pe venit;
14.În coloana 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru;
15.În coloana 12 - Loc pentru stampila si semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila;
16.În coloana 13 - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri.

miercuri, 17 iunie 2015

BEREA LA HALBĂ, TVA 9%

BEREA LA HALBĂ, TVA 9%

Berea la halbă este singura băutură 
pentru care taxa pe valoare adăugată a fost redusă
Proiectul Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2015 care a primit votul deputaţilor prevede reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 24% la 9 % pentru mai multe produse alimentare şi băuturi, printre acestea aflându-se şi berea la draft.
Ordonanţa de Urgenţă a fost adoptată cu susţinerea tuturor grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, care au apreciat că este o măsură fiscală foarte bună.
Berea la halbă a intrat în categoria produselor pentru care TVA a fost redusă pentru că este singura băutură care se poate consuma numai în restaurante şi care necesită instalaţii specifice de servire aflate doar în proprietatea unor persoane juridice.
În motivarea proiectului de ordonanţă, guvernanţii consideră că prin adoptarea acestei măsuri este încurajată crearea de noi locuri de muncă pentru categoriile defavorizate. În acelaşi timp, se estimează că veniturile la bugetul statului se vor majora semnificativ, prin creşterea vânzărilor de bere la halbă, pentru că adaosul comercial practicat în sectorul hoteluri - restaurante este mult mai mare decât cel al vânzărilor din retail. Autorităţile au înaintat chiar şi o estimare a creşterii consumului, apreciind că, anual, se va bea suplimentar o cantitate de cel puţin 100.000 de hectolitri de bere draft.
Taxa pe valoare adăugată redusă se va aplica şi fabricilor de bere independente de mici dimensiuni, care nu produc mai mult de 200.000 de hectolitri anual.

sursa: http://www.dailybusiness.ro

duminică, 14 iunie 2015

126 de ani de la trecerea în neființă a marelui patriot și luceafăr – Mihai Eminescu
”Toate-s vechi și nouă toate”
126 de ani de la trecerea în neființă a marelui patriot și luceafăr – Mihai Eminescu


”Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.”

Celebrarea strămoșilor este prima datorie a unei națiuni către ea însăși. În calendarul marilor români 15 iunie 1889 a fost cea din urmă zi pământeană a marelui poet Mihai Eminescu. Versurile următoare din poezia ”Glossă” sunt arhicunoscute și reprezintă esența vieții noastre.    

Părintele Ioan Andrioaie a prezentat în revista ”Credința ortodoxă” o temă actuală și care probabil va dăinui, implicându-l și pe marele poet Mihai Eminescu.

Viclenia are origine satanică

În poezia "Memento mori", marele poet Mihail Eminescu spune:
”De văd răul sau nu-l văd, el pe lume tot rămâne.../
Toate au trecut pe lume, numai răul a rămas”.
Un păcat greu, dăunător în convieţuirea socială a oamenilor pe pământ, născut odată cu păcatul strămoşesc, este viclenia, în rugăciunea domnească "Tatăl nostru", rugăciune oferită lumii la cererea apostolilor de către Mântuitorul Hristos (Matei 6,9-13), în încheiere spune: ”…și nr izbăveşte de cel rău”, în alte traduceri ale Bibliei sau cărţilor de ritual, cuvântul ”cel rău” este înlocuit cu ”cel viclean”. Cel rău sau cel viclean este diavolul, ucigătorul de oameni de la început, tatăl minciunii şi ii vicleniei (Ioan 6, 70-71; 13,27; 8,44, Matei 4,1-11).
Omul care face voia celui viclean e mai periculos decât omul cel rău. De omul cel rău te mai poţi feri, se mai poate evita, pe când cel viclean de mai multe ori îţi zâmbeşte, te perie şi-ţi lasă impresia că te iubeşte. Un exemplu tipic este Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului, când s-a asociat cu trădătorii, cu viclenii şi iubitorii de arginţi, făcându-se călăuza celor care-1 urmăreau pe Mântuitorul Hristos să-l omoare, în grădina Ghetsimani le-a dat semn prin sărutare, zicând: Pe care-L voi săruta, acela este, puneţi mâna pe El. Şi îndată, venind la Iisus a zis: Bucură-te învăţătorule! Şi L-a sărutat" (Matei 26,47-49).
În timpul activităţii Sale pământeşti, Mântuitorul Hristos multe de îndurat de la conducătorii vicleni din vremea aceea, care se credeau nemuritori şi stăpâni ai lumii. De exemplu, Irod când a aflat de la Magi că s-a născut un nou împărat în Betleem, a dat poruncă şi au fost omorâţi 14.000 de copii, cu scopul să-L ucidă pe lisus, ca nu cumva să-i ia scaunul de domnie, gândea el. Pe parcursul vieţii, căuta prin trimişii lui să-l omoare pe Iisus. Aflând Iisus despre intenţia sa, îi trimite răspuns lui Irod: "Mergând spuneţi vulpii acesteia: Iată alung demonii şi fac vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi" (Luca 13,32), aluzie la jertfa Sa de pe Cruce.
Înainte de moartea şi învierea Sa, Iisus mustră aspru pe fariseii vicleni, care una ziceau şi alta făceau, numindu-i: "făţarnici, morminte văruite, călăuze oarbe, nebuni și orbi, pui de vipere, omorâtori de oameni”; ”voi care ați omorât pe prooroci, de la sângele drepților răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia (tatăl Sfântului Ioan Botezătorul), fiul lui Zaharia pe care l-ați omorât între templu și altar” (Matei 23,3-35).
Viclenia este de origine satanică, începând de la ispitirea lui Adam și a Evei în rai. Ea este temelia mândriei, a lăcomiei și a toată răutatea  (Matei 12,39; 13,39; Luca 20,20). Cel viclean trebuie înlăturat dintre oameni, precum neghina din grâu (Proverbe 26,20-28; Matei 22,18; Romani 1,29; Ioan 3-12). Psalmistul David se ruga lui Dumnezeu stăruitor: ”Scoate-mă Doamne de la omul viclean și de la omul nedrept mă izbăvește” (Ps. 139,1). Același psalmist fericește pe omul cinstit și sincer, care nu se asociază cu viclenii și necredincioșii fățarnici. ”El este ca un pom roditor răsădit lângă izvoare, ale cărui frunze nu se vestejesc” (Ps. 1,1-3).
Față de cei vicleni și răi, Biblia ne previne: ”Păzește-te de cel rău făcător, că rele meșteșugește, ca nu cumva să te facă să fii pururea de batjocură” (Iisus Sirah, 1,35), iar Mihai Eminescu ne atenționează:
”Nu spera când vezi mișeii
La izbândă făcând punte
Te-or întrece nătărăii
Chiar de-ai fii cu stea în frunte.”
Cuvântul nostru să fie da, ce este da și nu, ce este nu, ce este mai mult este de la cel rău (Matei 5,37). ”Pentru orice cuvânt nefolositor pe care-l vor rosti oamenii, vor da socoteală de el în ziua judecării!” (Matei 13,36).

***


Și în loc de încheiere are ”cuvântul” tot Eminescu.

…”Dar la ce să beau din lacul ce dă viață nesfârșită,
Ca să văd istoria lumii dinainte-mi repețită,
Cu aceleași lungi mizerii s-obosesc, sufletu-mi mut?
Și să văd cum nasc popoare, cum trăiesc, cum mor. Și toate
Cu virtuți, vicii aceleași, cu mizerii repetate...
Vrei viitorul a-l cunoaște, te întoarce spre trecut.”…

miercuri, 3 iunie 2015

Marsul absolventilor - 2015

Banchetul C.T. ”Petru Poni” Onesti - 2015 - fragment

Plasticul poate fi transformat în petrol


O descoperire care ar putea revoluţiona industria combustibililor a fost făcută de Akinori Ito, un japonez care a creat un dispozitiv capabil să transforme plasticul în petrol.

Folosind în locul flăcărilor un dispozitiv electric de reglare a temperaturii, maşinăria transformă un kilogram de resturi de plastic într-un litru de petrol consumând mai puţin de 1kWh de electricitate – fără ca niciun fel de emisii de dioxid de carbon să rezulte în urma acestui proces.


Invenţia poate fi utilizată atât la scară industrială, cât şi pentru uz casnic, maşinăria fiind produsă la dimensiuni diferite de către compania Blest, cea care deţine patentul invenţiei. (video)sursa: http://www.financiarul.ro

luni, 9 februarie 2015

200.000.000.000.000 de dolari

Datoria globală a tuturor țărilor: 200.000.000.000.000 de dolari


Datoriile întregii lumi au crescut cu 57.000 de miliarde de dolari între 2007-2014, şi a ajuns la pragul de 200.000 de miliarde de dolari. 
Datoria a ajuns la 286% din PIB în 2014, faţă de 269% în 2007.
Doar datoria publică a crescut cu 25.000 de miliarde de dolari şi va continua să crească în numeroase ţări, având în vedere fundamentele economice actuale.
Datoria Japoniei, ţară care deţine recordul global în termeni absoluţi, va urca de la 234% din PIB la 258% din PIB în 2019.
Dar îngrijorările vin din China. În termeni nominal, datoria a crescut, în intervalul amintit, de la 7.000 de miliarde de dolari la 28.000 de miliarde de dolari, ajungând la 282% din PIB, ca urmare a împrumuturilor acordate sectorului bancar reglementat, dar şi a speculei imobiliare. Cel mai mare pericol vine însă de aici: datoriile companiilor chineze ajung la 125% din PIB-ul celei de-a doua economii a lumii, cel mai ridicat nivel la nivel global.
România se află însă printre puţinele ţări care au înregistrat o scădere a datoriei raportate la PIB, începând cu 2007, de 7%, alături de Israel, Egipt, Arabia Saudită şi Argentina, ca urmare a reducerii datoriei companiilor cu 35%. 

În schimb, datoria guvernamentală a României a crescut cu 26% din 2007. 
Israel a consemnat cel mai mare declin al datoriei naţionale, de 22%, fiind urmată de Arabia Saudită, cu o scădere de 14 %, şi Argentina, cu o reducere de 11 %.
 

La debutul crizei, în 2007, datoria globală se cifra la 142.000 de miliarde, iar șapte ani și 57.000 de miliarde mai târziu a urcat la 199.000 de miliarde de dolari. 
Datoria globală
Datoria globală. Sursa: McKinsey Global Institute

În 2000, datoria globală totală se cifra la 87.000 de miliarde de dolari, cea mai mare parte, 26.000 de miliarde, fiind a companiilor, iar 22.000 de miliarde reprezentând datorie guvernamentală. 15 ani mai târziu a ajuns la 199.000 de miliarde, iar structura s-a schimbat.
Statele au cea mai mare datorie, 58.000 de miliarde, iar companiile 56.000 de miliarde, aproape dublu față de 2007, dar ritmul procentual de creștere a ajuns la 9,3% din PIB-ul global pentru state (de la 5,7% între 2000-2007), în vreme ce pentru companii avansul e de doar 0,2 % din PIB-ul global, de la 5,7%, la 5,9%.
În ceea ce privește populația, aceasta chiar a intrat în austeritate între 2007-2014. Astfel, ritmul de creștere a creditului pentru populație a scăzut de la 8,5% (între 2000 și 2007), la 2,8% din PIB-ul global între 2007-2014.
Dincolo de faptul că într-un sistem bazat pe credit, nivelul de trai al populației s-a redus (consumul a scăzut), o mare parte a datoriei, mai mult de 25% nu are nicio garanție, e a statului și de plătit o vor plăti generațiile viitoare. În fapt, asta e schema de funcționare a economiei globale din ultimii aproximativ 40 de ani, de când s-a renunțat complet la orice etalon pentru bani.
Iar datoriile, dacă eliminăm Japonia, care funcționează un pic altfel, au crescut în cazul țărilor care au beneficiat de bailout tocmai pentru că aveau datorii mari, nesustenabile. Irlanda, Portugalia, Grecia au datorii totale duble sau peste, față de nivelul din 2007.
Astfel s-a ajuns ca în ultimii șapte ani doar cinci țări dintre cele 47 (dezvoltate sau în curs de dezvoltare), luate în calcul de studiul privind datoria globală al Institutului McKinsey, au reușit să-și scadă datoria, printre ele fiind și România.


Evoluția datoriei globale
Evoluția datoriei globale
Cum a scăzut datoria în România
Blestemul, dar și avantajul României e faptul că are datorii reduse și e oarecum în afara sistemului, dar la scăderea cu 7% a datoriilor, statul nu are niciun rol. Sau, de fapt, are. A pus, cu nesimțire, tot efortul pe umerii firmelor și ai populației și le-a scobit serios în buzunare, astfel că economia bate pasul pe loc, nu reușește să iasă din modelul de creștere redusă și, astfel, nu creează bunăstare.
Ce s-a întâmplat în România în ultimii șapte ani? Ei bine, creditul pentru companii a scăzut 35%, procent uriaș, de neîntâlnit în restul lumii, iar asta înseamnă companii sărace, fără cash și cu șanse minime de dezvoltare, cu efect în plusvaloarea produsă, în PIB, în salarii, în nivelul de trai.
Aici e secretul scăderii datoriei. Statul, în schimb, și-a majorat datoria cu 26%. Spre deosebire de România, statul norvegian, de exemplu, a fost auster, datoria sa a scăzut cu 16%.


Datoria globală nu are soluții
Cele 199.000 de miliarde de dolari nu se pot plăti. Avem deci un joc piramidal global din care nu se poate ieși. Momentul a fost pierdut în 2008, după ce banca de investiții Lehman Brothers a fost lăsată se prăbușească, iar ceilalți giganți din sistem au fost salvați cu injecții financiare (firește bani neacoperiți) de mii de miliarde de dolari.

Atunci era un prilej de resetare a sistemului, care s-ar fi prăbușit și ar fi putut fi rescris pe alte coordonate (deși lumea întreagă ar fi suferit cumplit un an sau doi), așa că viitorul e o chestie fascinantă, păcat că această imagine costă scump și vom plăti toți. Pentru totdeauna, de la generație, la generație și din ce în ce mai mult.
sursa: businesscover, economica, puterea.

marți, 27 ianuarie 2015

Românii vor putea câștiga lunar câte 1.200 lei la Loteria bonurilor fiscaleRomânii vor putea câștiga lunar câte 1.200 lei la Loteria bonurilor fiscale"Ministerul Finanţelor Publice intenţionează organizarea Loteriei Bonurilor Fiscale începând cu 13 aprilie 2015 (a doua zi de Paşte), când se va programa prima extragere ocazională, având un fond de premiere de 1 milion lei", se arată într-un comunicat al ministerului.
Românii vor putea câștiga lunar câte 1.200 de lei la Loteria bonurilor fiscale, participarea nefiind condiționată de plata unei taxe, ci doar de înscrierea online a informațiilor referitoare la bonurile fiscale din luna calendaristică anterioară organizării extragerii, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Finanțelor Publice, care are că scop reducerea evaziunii fiscale.
”La extragerile lunare organizate de către Compania Națională Loteria Română SA vor fi acordate un număr de 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, valoarea preconizată a fiecărui premiu fiind de 1.200 lei. În consecință, lunar la nivelul celor 8 regiuni fiscale, vor fi acordate premii totale în valoare de 192.000 lei, iar pe parcursul unui an, vor fi acordate un număr apreciabil de premii, mai precis 1.920, valoarea acestora fiind de 2.304.000 lei”, precizează nota de fundamentare a proiectului de act normativ.
Persoanele care dețin bonuri fiscale vor introduce într-un sistem informatic dedicat Loteriei, gestionat de Compania Națională Loteria Română SA, o serie de informații obligatorii (numărul bonului fiscal, suma totală, numele, prenumele, precum și seria și numărul unui act de identitate valabil, pentru persoanele fizice rezidente, iar pentru persoanele fizice nerezidente, seria și numărul unui act de identitate valabil, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, codul unic de identificare fiscală al operatorului economic care a eliberat bonul fiscal), în vederea obținerii dreptului de a participa la o tragere la sorți lunară cu premii în bani.
Validarea înregistrării bonurilor fiscale în vederea participării la Loterie se realizează în funcție de regiunea fiscală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care au fost fiscalizate aparatele de marcat cu care au fost emise bonurile respective, prin accesarea unui portal dedicat și introducerea informațiilor obligatorii. După validarea înregistrării bonurilor fiscale, sistemul informatic dedicat Loteriei generează un număr unic de identificare pentru fiecare bon fiscal, număr care participă la extragerea lunară pentru desemnarea câștigătorilor la Loterie.
Tragerile la sorți pentru desemnarea câștigătorilor la Loterie se organizează lunar de către Loteria Română, la acestea participând bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.


Potrivit MFP, prin distribuirea fondului de premiere în mod egal la nivelul celor opt regiuni fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și prin atribuirea unui număr mare de premii, se obține un impact maxim al acestei măsuri, prin cointeresarea în mod egal a întregii populații a României.
În vederea stabilirii listei finale a câștigătorilor, după organizarea extragerilor lunare, Loteria Română va transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală informațiile aferente bonurilor fiscale asociate numerelor unice de identificare declarate câștigătoare, cu scopul de a verifica faptic dacă informațiile cuprinse pe bonul fiscal coincid cu informațiile aflate pe rola jurnal a aparatului de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul respectiv.
Dacă nu sunt identificate nereguli, câștigătorii pot revendica premiile puse în joc în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data publicării rezultatelor extragerilor, prin prezentarea bonului fiscal cu toate elementele lizibile, precum și a actului de identitate utilizat în vederea înregistrării participării la Loterie.

Cum putem câştiga la Loteria Bonurilor Fiscale
Dacă aţi achitat între 1 şi 999,99 lei la cumpărături, păstraţi bonul  – ar putea fi câştigător! Pentru a fi premiat la tombola Fiscului, bonul trebuie să fie emis într-o anumită zi, stabilită prin tragere la sorţi, şi să facă dovada plăţii unei anumite sume, care va fi, de asemenea, stabilită prin tragere la sorţi.
Ministerul Finanţelor a stabilit, printr-un proiect normativ, condiţiile de bază pentru organizarea Loteriei Bonurilor Fiscale, care va acorda premii persoanelor fizice deţinătoare ale bonurilor ieşite câştigătoare în urma unor extrageri organizate de Loteria Naţională.
Două extrageri: ziua şi cifra
Spre deosebire de tombolele tradiţionale, Fiscul va organiza două extrageri în vederea stabilirii câştigătorilor: una pentru ziua calendaristică în care a fost emis bonul, şi alta pentru cifra ce va fi eligibilă.
Cifra reprezintă, de fapt, suma (fără diviziunile leului) trecută pe bonul fiscal la cumpărarea de bunuri şi servicii. Mai exact, trebuie să deţinem bonul emis într-o anumită zi (cea stabilită drept câştigătoare) şi, în acelaşi timp, să fi cumpărat în acea zi bunuri/servicii de atâţia lei cât s-a stabilit drept cifră câştigătoare.

Exemplu pentru extragerea din 13 aprilie
Potrivit Finanţelor, extragerile Loteriei Bonurilor Fiscale se vor organiza lunar, dar şi ocazional, cu anumite prilejuri festive.
Prima sesiune de extrageri din acest an va fi pe 13 aprilie, ocazionată de Sărbătorile de Paşte.
Atunci vor fi stabilite, prin extrageri, atât ziua de emitere a bonurilor posibil câştigătoare (una din zilele calendaristice ale lunii anterioare), cât şi cifra reprezentând suma plătită la cumpărături.

Exemplu: dacă la 13 aprilie se va stabili drept câştigătoare ziua de 19 martie, atunci la tombolă vor participa numai bonurile emise în ziua de 19 martie; în continuare, dacă se va trage la sorţi cifra 435, atunci vor fi câştigătoare numai bonurile emise pe 19 martie şi care fac dovada unor cumpărături de 435 de lei.
Important este, de asemenea, că se ia în considerare doar suma rotundă, deci dacă pe bon aveţi 435,7 sau 435, 2 lei, iar cifra câştigătoare este 435, atunci bonul este câştigător (doar dacă, aşa cum am arătat mai sus, a fost şi emis în ziua stabilită drept câştigătoare).
Dacă avem suma câştigătoare (435 de lei, în exemplul nostru), dar bonul nu a fost şi emis în ziua stabilită drept câştigătoare, atunci bonul nostru nu este câştigător.
Ministerul Finanţelor va aloca un anumit fond de premiere pentru fiecare sesiune de extrageri, fond care va fi împărţit între deţinătorii bonurilor câştigătoare.
Ca şi la Loto, dacă va fi un singur câştigător, acela va încasa întreaga sumă, iar dacă vor fi mai mulţi, suma – fondul de premiere – se va împărţi.
Pentru extragerea din 13 aprilie, fondul de premiere este de un milion de lei.

Premiile vor fi revendicate prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o declaraţie al cărei model va fi aprobat prin ordin al ministrului Finanţelor, până la 30 aprilie 2015.
Revendicarea va fi posibilă în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termenul de decădere din dreptul de a revendica premiul.

sursa: agerpres; adevarul

sâmbătă, 24 ianuarie 2015

De la 1 februarie se va putea folosi cardul național de sănătate
Cardul naţional de sănătate se va putea folosi de la 1 februarie 2015. ● De la 1 aprilie, cardul național de sănătate va deveni obligatoriu la medic. ● Persoanele care refuză cardul de sănătate vor face dovada calității de asigurat pe baza unei adeverințe care va avea o valabilitate de 3 luni.Cardul național de sănătate va funcţiona în prealabil cu sistemul pe bază de adeverinţă de asigurat până la 31 martie, se arată într-o hotărâre de guvern făcută public la 26.01.2015. De la 1 aprilie, cardul va deveni obligatoriu la medic, dar asiguraţii care refuză acest instrument vor putea primi servicii decontate pe baza adeverinţei de asigurat, eliberată de CAS.
Înfiinţat prin lege în 2006, cardul naţional de sănătate se va folosi din 1 februarie 2015. Ancheta ”Lumea Europa FM” arată că proiectul cardului naţional de sănătate a fost sabotat permanent de aproape toţi responsabilii din sistemul sanitar. Între timp, din banii asiguraţilor dispar fără urmă, în fiecare an, cel puţin 400 de milioane de euro.
Cardul naţional de sănătate este un proiect de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS.
El va deveni instrumentul de confirmare a prestării tuturor serviciilor din sistem (PIAS).
Pe card şi în cip-ul cardului sunt imprimate următoarele informaţii:
●Numele şi prenumele asiguratului
●Cod unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
●Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID)
●Data naşterii
●Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)
●Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.
– diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
– grupa sanguină şi RH-ul;
– acceptul exprimat în timpul vieţii de a dona organe după deces;
– numele medicului de familie şi datele lui de contact.
Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate.
Copiii cu vârsta de pana la 18 ani beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii.
Cardul a fost distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate si a semnăturii de primire.
Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicina primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima data după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.
Operaţiunea de activare constă în înlocuirea pin-ului de transport al cardului (000) cu un pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Pin-ul rămâne în proprietatea asiguratului.
Odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de cate ori asiguratul apelează la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.
Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta pin-ul.
Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este sau nu asigurat.
Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale de urgentă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cat şi celor neasigurate.
Cardul de sănătate va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei țări din spaţiul UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate solicita la casa de asigurări eliberarea unui card european de sănătate (CEASS).
Cât a costat proiectul?
Părţi contractante: CNAS - Asocierea HP Romania SRL şi SC Novensys Corporation SRL, în baza procedurii de achiziţie publică derulată de Compania Națională „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A. numărul 129713/03.09.2011
Obiectul contractului: Contract pentru furnizarea de servicii privind soluţia Informatică de implementare a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate nr. NLD 3051/23.04.2012
Valoare contract: 87.636.000,03 lei (exclusiv TVA)
Imprimeria a derulat, în numele CNAS, proceduri de achiziție publică pentru materiile prime (achitând 19,8 milioane de lei către furnizorul foliilor de policarbonat și 12,9 milioane de euro către furnizorul cipurilor.
Proiect de lege
Persoanele care refuză cardul de sănătate vor face dovada calității de asigurat pe baza unei adeverințe care va avea o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea persoanelor respective de casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul CNAS.
"După expirarea perioadei prevăzută la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național prin depunerea unei declarații pe proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență, însoțită de cardul național în situația în care acesta a fost distribuit, fac dovada calității de asigurat pe baza adeverinței de asigurat, având o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență", prevede proiectul.
Începând cu data de 1 februarie 2015 în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condițiile actelor normative în vigoare.
Totodată, până la data de 31 martie 2015 pentru dovedirea calității de asigurat pot fi utilizate și documentele prevăzute de legislația în vigoare.
"Casele de asigurări de sănătate asigură, potrivit Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, păstrarea și arhivarea cardurilor naționale refuzate până la expirarea perioadei de arhivare stabilită în condițiile legii, putând elibera cardurile naționale aflate în perioadă de valabilitate la solicitarea scrisă a asiguraților care au refuzat inițial dovedirea calității de asigurat pe baza acestora", mai precizează proiectul.
De asemenea, cardurile naționale nedistribuite și predate de către operatorul de servicii poștale la casele de asigurări de sănătate se distribuie asiguraților de către casele de asigurări de sănătate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul.
Cardurile naționale care nu au ajuns la titulari prin servicii poștale sau prin casele de asigurări de sănătate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a căror listă sunt înscriși cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical.
Cardurile naționale nedistribuite de medicii de familie într-o perioadă de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate.
"Asiguratul suportă contravaloarea cardului național, precum și cheltuielile aferente distribuției acestuia în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situația modificării datelor personale de identificare, precum și în alte situații justificate la solicitarea asiguratului", se mai arată în proiect.
Persoane de contact - Card Național - CJAS-CNAS BACĂU
-Ghinea Adrian: 0234/513005 - info@casbc.ro
-Axinia Ciprian: 0728.895.985 - administrativ@casbc.ro

Cât privește siguranța datelor inscripționate pe cip-ul cardului în UE sunt următoarele  precedente:
-în Marea Britanie, s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi.
-Germania a dat 1,7 miliarde de euro pentru implementarea parţială a unui astfel de sistem şi apoi l-au stopat.
Practic cardul național de sănătate este făcut pentru a stopa furtul din sistem.
Cardul nu poate fi folosit în eventualitatea unui accident pentru că nu se cunoaște codul pin, deci nici grupa sanguină sau vreun număr de telefon al unei persoanei de contact trecute pe card.
Donarea de organe nu se poate bifa pe card, deși există rubrică, asta pentru că trebuie făcută o declarație notarială în acest sens. Astfel că rudele vor hotărî donarea organelor.
Dincolo de păreri pro sau contra utilizării cardului național de sănătate este clar că avem de-a face cu un control ilegal asupra cetățeanului.
De ce nu s-a stabilit un alt mod de a controla furtul din sistem?
Sursa: agerpres; cnas.ro; activenews.ro