sâmbătă, 24 ianuarie 2015

De la 1 februarie se va putea folosi cardul național de sănătate
Cardul naţional de sănătate se va putea folosi de la 1 februarie 2015. ● De la 1 aprilie, cardul național de sănătate va deveni obligatoriu la medic. ● Persoanele care refuză cardul de sănătate vor face dovada calității de asigurat pe baza unei adeverințe care va avea o valabilitate de 3 luni.Cardul național de sănătate va funcţiona în prealabil cu sistemul pe bază de adeverinţă de asigurat până la 31 martie, se arată într-o hotărâre de guvern făcută public la 26.01.2015. De la 1 aprilie, cardul va deveni obligatoriu la medic, dar asiguraţii care refuză acest instrument vor putea primi servicii decontate pe baza adeverinţei de asigurat, eliberată de CAS.
Înfiinţat prin lege în 2006, cardul naţional de sănătate se va folosi din 1 februarie 2015. Ancheta ”Lumea Europa FM” arată că proiectul cardului naţional de sănătate a fost sabotat permanent de aproape toţi responsabilii din sistemul sanitar. Între timp, din banii asiguraţilor dispar fără urmă, în fiecare an, cel puţin 400 de milioane de euro.
Cardul naţional de sănătate este un proiect de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS.
El va deveni instrumentul de confirmare a prestării tuturor serviciilor din sistem (PIAS).
Pe card şi în cip-ul cardului sunt imprimate următoarele informaţii:
●Numele şi prenumele asiguratului
●Cod unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
●Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID)
●Data naşterii
●Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)
●Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.
– diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
– grupa sanguină şi RH-ul;
– acceptul exprimat în timpul vieţii de a dona organe după deces;
– numele medicului de familie şi datele lui de contact.
Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate.
Copiii cu vârsta de pana la 18 ani beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii.
Cardul a fost distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate si a semnăturii de primire.
Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicina primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima data după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.
Operaţiunea de activare constă în înlocuirea pin-ului de transport al cardului (000) cu un pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Pin-ul rămâne în proprietatea asiguratului.
Odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de cate ori asiguratul apelează la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.
Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta pin-ul.
Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este sau nu asigurat.
Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale de urgentă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cat şi celor neasigurate.
Cardul de sănătate va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei țări din spaţiul UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate solicita la casa de asigurări eliberarea unui card european de sănătate (CEASS).
Cât a costat proiectul?
Părţi contractante: CNAS - Asocierea HP Romania SRL şi SC Novensys Corporation SRL, în baza procedurii de achiziţie publică derulată de Compania Națională „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A. numărul 129713/03.09.2011
Obiectul contractului: Contract pentru furnizarea de servicii privind soluţia Informatică de implementare a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate nr. NLD 3051/23.04.2012
Valoare contract: 87.636.000,03 lei (exclusiv TVA)
Imprimeria a derulat, în numele CNAS, proceduri de achiziție publică pentru materiile prime (achitând 19,8 milioane de lei către furnizorul foliilor de policarbonat și 12,9 milioane de euro către furnizorul cipurilor.
Proiect de lege
Persoanele care refuză cardul de sănătate vor face dovada calității de asigurat pe baza unei adeverințe care va avea o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea persoanelor respective de casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul CNAS.
"După expirarea perioadei prevăzută la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național prin depunerea unei declarații pe proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență, însoțită de cardul național în situația în care acesta a fost distribuit, fac dovada calității de asigurat pe baza adeverinței de asigurat, având o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență", prevede proiectul.
Începând cu data de 1 februarie 2015 în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condițiile actelor normative în vigoare.
Totodată, până la data de 31 martie 2015 pentru dovedirea calității de asigurat pot fi utilizate și documentele prevăzute de legislația în vigoare.
"Casele de asigurări de sănătate asigură, potrivit Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, păstrarea și arhivarea cardurilor naționale refuzate până la expirarea perioadei de arhivare stabilită în condițiile legii, putând elibera cardurile naționale aflate în perioadă de valabilitate la solicitarea scrisă a asiguraților care au refuzat inițial dovedirea calității de asigurat pe baza acestora", mai precizează proiectul.
De asemenea, cardurile naționale nedistribuite și predate de către operatorul de servicii poștale la casele de asigurări de sănătate se distribuie asiguraților de către casele de asigurări de sănătate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul.
Cardurile naționale care nu au ajuns la titulari prin servicii poștale sau prin casele de asigurări de sănătate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a căror listă sunt înscriși cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical.
Cardurile naționale nedistribuite de medicii de familie într-o perioadă de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate.
"Asiguratul suportă contravaloarea cardului național, precum și cheltuielile aferente distribuției acestuia în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situația modificării datelor personale de identificare, precum și în alte situații justificate la solicitarea asiguratului", se mai arată în proiect.
Persoane de contact - Card Național - CJAS-CNAS BACĂU
-Ghinea Adrian: 0234/513005 - info@casbc.ro
-Axinia Ciprian: 0728.895.985 - administrativ@casbc.ro

Cât privește siguranța datelor inscripționate pe cip-ul cardului în UE sunt următoarele  precedente:
-în Marea Britanie, s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi.
-Germania a dat 1,7 miliarde de euro pentru implementarea parţială a unui astfel de sistem şi apoi l-au stopat.
Practic cardul național de sănătate este făcut pentru a stopa furtul din sistem.
Cardul nu poate fi folosit în eventualitatea unui accident pentru că nu se cunoaște codul pin, deci nici grupa sanguină sau vreun număr de telefon al unei persoanei de contact trecute pe card.
Donarea de organe nu se poate bifa pe card, deși există rubrică, asta pentru că trebuie făcută o declarație notarială în acest sens. Astfel că rudele vor hotărî donarea organelor.
Dincolo de păreri pro sau contra utilizării cardului național de sănătate este clar că avem de-a face cu un control ilegal asupra cetățeanului.
De ce nu s-a stabilit un alt mod de a controla furtul din sistem?
Sursa: agerpres; cnas.ro; activenews.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu